Skip to content

PMWE

PMWE

Als mens zijn we voortdurend in ontwikkeling. In ons leven kunnen zich echter fases voordoen waarin we belemmeringen ervaren in ons functioneren.
Eigentijds Maatschappelijk Werk van PMWE biedt hulp aan een ieder die vastloopt op bepaalde levensgebieden en de regie weer terug wil over dat gebied. Daarbij kunt u denken aan zowel individuele problematiek als relationele problematiek.

Vaak lukt het de problemen op te lossen met familie en/of vrienden. Soms echter lukt dat niet met hen of vindt u het plezieriger de problemen met een buitenstaander te overleggen. In dat geval kan een deskundig hulpverlener voor u een klankbord zijn: iemand die met u meekijkt en meedenkt, mogelijkheden onderzoekt en handvatten tot de gewenste verandering biedt. Mogelijk kan ik u die hulp bieden.

Uiteraard blijft alles wat besproken is vertrouwelijk. Werkend vanuit de Beroepscode verbind ook ik mij aan een geheimhoudingsplicht en daarmee is gegevensverstrekking aan derden die niet direct bij de hulpverlening betrokken zijn aan strikte voorwaarden gebonden.
Vindt u het wenselijker de consulten buiten de reguliere kantooruren te laten plaatsvinden, dan bied ik u die mogelijkheid. Geef dat dan aan bij de aanmelding, zodat we samen kunnen kijken naar een wederzijds geschikt tijdstip voor de consulten.

Bedrijfsmaatschappelijk werk?

Wilt u voor uw medewerker een traject gebaseerd op maatwerk?
Neem dan vrijblijvend contact op