Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
PMWE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat vanwege het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover PMWE geen controle heeft.
PMWE draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van andere bronnen.
Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Vragen
Als u verdere vragen heeft omtrent de Disclaimer neemt u dan contact met PMWE op via het contactformulier