Skip to content

Training ‘Leren omgaan met geld’

Heb je problemen met het onder controle houden van je uitgaven? Dreigen schulden te ontstaan? Ontbreekt jou het overzicht in je administratie? Wil je in – en overzicht krijgen in je geldzaken en (meer) balans krijgen in je uitgavenpatroon? Dan kan budgetbegeleiding in de vorm van deze training een mogelijke oplossing zijn.

Doel van deze training is zelfstandig voeren van een overzichtelijke administratie en het kunnen afstemmen van jouw beschikbare budget, zodanig dat er in de toekomst geen (nieuwe) schulden ontstaan. Je leert jouw administratie te ordenen en een budgetplan op te stellen, je onderzoekt de oorzaken van het moeite hebben met geld om te gaan en je leert anders te denken en daardoor ander gedrag aan, je inventariseert eventuele schulden en de afbetalingsmogelijkheden.
het goed leren beheren van jouw inkomsten en uitgaven door jouw administratie op orde te krijgen en te houden, een budgetplan op te stellen, eventuele schulden te inventariseren, oorzaken van het ontstaan van de schulden te onderzoeken en bij te stellen, je uitgaven daadwerkelijk te plannen en af te stemmen op je beschikbare budget, zodanig dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan en eventuele schulden af te betalen.
De training is voor volwassenen en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur. De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 8 deelnemers. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op