Training ‘Kom in je kracht’

Geef jezelf de mogelijkheid je meer te ontwikkelen!

Deze training helpt je meer in je kracht te komen door je assertiviteit te vergroten, uit je comfortzone naar je leerzone te gaan, belemmerende gedachten op te sporen en te vervangen voor helpende gedachten waardoor je je gevoelens en gedrag kunt bijstellen, stressmomenten en piekeren te verminderen en meer vanuit het ‘nu’ te leven door mindfulness-aspecten te leren kennen en toe te passen in je dagelijks leven, bewust te worden van je kwaliteiten en hun vervormingen, en meer.
Mijn trainingsprogramma is een op maat samengesteld programma specifiek voor de actuele deelnemers. Deze training voor volwassenen bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 8 personen. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Cursus ‘Geen Paniek’

Heb je last van lichte/matige paniekklachten en wil je hier graag meer greep op krijgen? Dan is deze cursus zeker iets voor jou.

Het centrale kenmerk van paniekklachten is de paniekaanval, dat wil zeggen een plotseling en zonder aanleiding optredende intense angst of spanning. Een paniekaanval gaat meestal gepaard met verschillende lichamelijke verschijnselen, zoals onder andere: hartkloppingen, trillen, transpireren, duizeligheid of ademnood. Als gevolg van paniekklachten kun je ook angst ontwikkelen voor situaties van alle dag, zoals bijvoorbeeld naar de winkel gaan, je begeven in een wat drukke mensenmassa, op visite gaan, in de trein of lift gaan.
Tijdens deze cursus leer je om te gaan met paniekklachten, meer greep te krijgen op gedachten die de paniek doen toenemen en je opnieuw te begeven in de voor jouw moeilijke situaties.
De cursus is voor volwassenen en bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst van 2 uur. De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 8 deelnemers. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Training ‘BO-VO’

Vind je het spannend vanwege uiteenlopende redenen de overstap te maken van het Basis Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs? Dan kan de training ‘BO-VO’ je helpen met meer zelfvertrouwen deze stap te zetten.

Deze training voor kinderen uit groep 8 van het Basis Onderwijs bestaat uit 3 dagdelen waarbij de volgende thema’s onder meer aan de orde komen: wat kun je verwachten op het Voortgezet Onderwijs, weerbaarheid en zelfvertrouwen, spanning en ontspanning, groepsdruk, positief denken, contact maken. De groepsgrootte kan variëren van minimaal 6 tot maximaal 8 deelnemers. Ben je geïnteresseerd of wil je verdere informatie? Neem dan vrijblijvend contact op

Training ‘Leren omgaan met geld’

Heb je problemen met het onder controle houden van je uitgaven? Dreigen schulden te ontstaan? Ontbreekt jou het overzicht in je administratie? Wil je in – en overzicht krijgen in je geldzaken en (meer) balans krijgen in je uitgavenpatroon? Dan kan budgetbegeleiding in de vorm van deze training een mogelijke oplossing zijn.

Doel van deze training is zelfstandig voeren van een overzichtelijke administratie en het kunnen afstemmen van jouw beschikbare budget, zodanig dat er in de toekomst geen (nieuwe) schulden ontstaan. Je leert jouw administratie te ordenen en een budgetplan op te stellen, je onderzoekt de oorzaken van het moeite hebben met geld om te gaan en je leert anders te denken en daardoor ander gedrag aan, je inventariseert eventuele schulden en de afbetalingsmogelijkheden.
het goed leren beheren van jouw inkomsten en uitgaven door jouw administratie op orde te krijgen en te houden, een budgetplan op te stellen, eventuele schulden te inventariseren, oorzaken van het ontstaan van de schulden te onderzoeken en bij te stellen, je uitgaven daadwerkelijk te plannen en af te stemmen op je beschikbare budget, zodanig dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan en eventuele schulden af te betalen.
De training is voor volwassenen en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur. De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 8 deelnemers. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op